O nas

Centrum Kultury Gminy Łapanów jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. Centrum Kultury Gminy Łapanów posiada osobowość prawną.


O Nas


ckdron2.jpg


W skład Centrum Kultury Gminy Łapanów wchodzą:


Dom Kultury w Łapanowie 

Dom Kultury w Sobolowie

Dom Kultury w Tarnawie 

Świetlica w Grabiu 

Świetlica w Wolicy 

Świetlica w Lubomierzu 

Świetlica w Kamyku 

Świetlica w Chrostowej  


Centrum Kultury Gminy Łapanów to instytucja promująca edukację, kulturę oraz rozrywkę w różnych formach. Swoją działalność kierujemy zarówno do mieszkańców Gminy Łapanów jak i pozalokalnych odbiorców. 

Nasze działania skupiają się na organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, wystaw, koncertów, konkursów, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny. 

Tworzymy zespoły muzyczne i artystyczne oraz koła zainteresowań – m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie”. 

Wspieramy lokalnych artystów zaangażowanych w inne formy propagowania kultury m.in. w kołach gospodyń wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych i ich orkiestrach dętych. 

Wspieramy i promujemy zespoły muzyczne, rodzime rękodzieło, sztukę i folklor. Naszym zadaniem jest też dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, a także organizacja rocznic. 

Każdego dnia staramy się inspirować, wychowywać przez sztukę oraz wspierać i promować indywidualne uzdolnienia i osiągnięcia artystyczne, poetyckie i literackie mieszkańców Gminy Łapanów; w szczególności poprzez prowadzenie zajęć artystycznych i organizację wydarzeń kulturalnych. 

Panel dostępności

Używamy plików cookies.

Zamknij