Historia

1974

Gminny Ośrodek Kultury w Łapanowie został powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej 28 kwietnia 1974 roku. W jego skład weszły Kluby „RUCH", Kluby Rolnika, Świetlice i Biblioteki działające na terenie Gminy. GOK miał siedzibę w budynku KLUBU „RUCH" przy rynku. Kierownikiem został Pan Jan Łowiński .

Kolejni kierownicy to: Pan Andrzej Dąbrowski, Pan Kazimierz Dziedzic, Pani Barbara Borowiec, Pan Franciszek Kukla

1984

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury to stary budynek po Szkole Podstawowej. Uroczyste otwarcie odbyło się 1 grudnia 1984 roku. W tym czasie trwała budowa sali widowiskowej. Tutaj także została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna z prywatnego budynku w Łapanowie.

W tym okresie kierownikami byli kolejno: Pan Zdzisław Klejdysz, Pan Józef Pluskota, Pani Zdzisława Niewidok, Pani Elżbieta Kukla

1992

15 czerwca 1992 roku Rada Gminy Łapanów podjęła uchwałę o powstaniu Domu Kultury w Łapanowie w miejsce dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury. Kierownikiem został Pan Michał Paszkot . Z chwilą powstania Domu Kultury rozpoczęto remont budynku i urządzanie Kawiarni. Przełożono parkiety we wszystkich salach, odmalowano wnętrza i okna zamontowano w sali widowiskowej nowe oświetlenie dyskotekowe. Przeprowadzono remont pieca CO.

2008

1 lipca 2008 roku uchwałą Rady Gminy nr XIV/83/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku powstaje Centrum Kultury Gminy Łapanów, którego dyrektorem był Pan Piotr Musiał . W budynku są robione kolejne remonty, powstają dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wymieniona zostaje stolarka okienna, jedna sala zostaje zaadaptowana dla Publicznego Przedszkola.

2011-2022

W 2011 roku dyrektorem Centrum Kultury zostaje Pan Michał Paszkot . W 2018 roku obowiązki dyrektora przejmuje Pani Wioletta Nowojowska .

W czerwcu 2020 roku powódź zalewa całe centrum Łapanowa, w tym budynek CKGŁ. W związku z tym trawa kolejny remont kotłowni z piecem oraz wszystkich pomieszczeń oprócz sali widowiskowej.

Panel dostępności

Używamy plików cookies.

Zamknij